De weekmarkt in Oud-Beijerland

De weekmarkt in Oud-Beijerland

nou eens boeren kunnen kersen zonder pit
zijn goed voor je gebit
super lekker
ja je moet op de moeite ja is goed voor
elke 2 de pit kraan ian euro voor werk
inleveren
dat is het mooie helemaal zal je moet
eigenlijk altijd een beetje met humor
brengen
anders kom je niet moet blijven lachen
wat anders geloven
ja toch schepsel leven ze daar wat is er
leuk aan is zo aan het werk op de markt
nou hier de hele dag weer verschillende
mensen bezig en ja je bent je moet de
lat leggen luisterend oor en je weet
veel mensen ook een andere motor waar
jolanda staten waar ik hier trailer
hebben een eyeliner om mensen die voor
claus aan het is fijn om er mee om te
gaan en ze te helpen en een goed product
meter even dom meisje by zijn hun belang
bible item geworden en meloen voor een
zoen dat uit die toch niet in hebben mag
mijn maar zo intern
nee nee nee nee nee touch my god nee dat
zie ik maar groot
theorieën was vanmorgen de eerste die
hier castle normale dat klopt ja ik ben
een vroege vogel dus meteen naar de
markt en dat lekkere verse kersen en de
hollandse wel
maken die nou zo lekker ze zijn lekker
zoet lekkere grote kersen en ik ben ik
ook de kersen liefhebbers er heel krom

Nieuw chiptuning bedrijf in de buurt

Alles over chiptunen

U zal zeker wel eens een keertje gehoord hebben van auto chippen. Chippen zorgt er immers voor dat uw auto vergroot vermogen krijgt zonder deze aan de buitenkant te renoveren.

Wat houdt chippen in?

auto laten chiptunen in rotterdam

Chippen is het herzien van de computerprogramma`s in het motormanagement systeem van je wagen. In het motormanagement systeem van je wagen zitten steeds vaak grenzen ingesteld. Die gaan zo te maken hebben met het gebruik van de motor of met de volledige snelheid die men kan verwerven.

Die veiligheidsbeperkingen kun je bij elke wagen vinden, die zijn nu eenmaal doorgaans uitgevoerd bij het maken van de wagen. Het objectief van die speling is om de wagen gewoon te laten werken.

Daarentegen is deze functie steunend op de meest hevige weersomstandigheden. Weersomstandigheden die in feite totaal niet toepasselijk zijn bij ons in Nederland. Die standaard restricties worden dus gewoon aangepast, omdat zo’n hevig weer in Nederland nimmer kan plaats vinden.

Een mogelijke keuze is dan om de limieten van je wagen te bewerken met jouw persoonlijke gebruikswijze. Je kunt hem hiertoe rapper, durabeler of spaarzamer maken.

Zonder uiterlijke reparaties door te voeren aan je wagen heb je door chippen gewoon een optimaal werkende wagen.

Waar kan ik me auto chippen in de buurt van Oud-Beijerland?

Je kunt je auto laten chippen in rotterdam. Hier zit een erg goede chiptuner met veel ervaring: Mijn Chiptuning Rotterdam hieronder vind u meer info over Mijn Chiptuning:

Mijn Chiptuning
De Factorij 61D, 1689 AK Zwaag 
info@mijnchiptuning.nl
+31 612047381

Hoe werkt het chippen van je auto?

De motor in vrijwel elke auto wordt bestuurd door een ECU.

De verbranding van de auto, de zuurstof en de benzine maatverhouding en meer worden allemaal vanzelf geregeld door de ELECTRONIC CONTROL UNIT. Ditgene verloopt met hulp van enkele metingen en beperkingen, waaronder: t.p.m., warmtegraad en luchtdichtheid en overige calculators binnenin de auto.

Betreffende turbo wordt ook door de ECU van je auto aangestuurd. Je kunt al deze informatie tegenkomen in de zogenoemde Erasable programmable memory of EPROM.

Bij een chiptuning zou de melding die hierop staat worden vernieuwd door actuelere details, informatie die beter overeenkomt aangaande wat je wilt verkrijgen.

Zodoende kan het een heel stuk minder inzet kosten om je motor op te starten.

Als ik m’n wagen laat chippen, wat haal ik hier dan uit?

auto laten chippen Oud-Beijerland

Je kan persoonlijk uitkiezen wat je haalt uit chippen, omdat het afhangt van wat je ermee wenst te bereiken. Een percentage gaat voor een flexibeler rollende wagen, en een ander onderdeel kiest voor een durabelere variant van de huidige wagen.

Je kunt een hoop geld aan tankstationbezoeken uitsparen, omdat chiptuning de wagen economischer kan maken. Uiteindelijk loont het om te gaan voor chipping, maar dan moet je wel zeker zijn dat je kiest bij een bedrijf die genoeg know-how bezit.

Want alleen dan kan je je wagen zonder zorgen laten chiptunen.

Starterslening

Een eigen huis… Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een koopwoning is leuk, maar er komt veel bij kijken. Belangrijke vraag is natuurlijk: kan ik een woning betalen? Om het starters op de woningmarkt makkelijker te maken, biedt de gemeente Oud-Beijerland als aanvulling op de hypotheek de Starterslening aan. Interessant, want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing over de lening.

De Starterslening is een aanvulling op een reguliere hypotheek. De lening overbrugt het verschil tussen de verwervingsprijs van uw woning (kosten koper inclusief alle bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen volgens de normen van de NHG. Hoe hoog uw Starterslening is, hangt af van uw inkomen en de voorwaarden van de Starterslening. Bereken op de website van SVn de hoogte van uw Starterslening.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Starterslening? Loop dan de volgende checklist door:

 • Ik ben niet eerder eigenaar geweest van een woning.
 • Ik wil een bestaande woning in Oud-Beijerland kopen (géén nieuwbouw).
 • De verwervingskosten van de woning bedragen maximaal € 200.000,-.
 • Het maximale leenbedrag is 20% van de verwervingsprijs, oplopend tot maximaal € 35.000,-.
 • De voorwaarden van de NHG zijn van toepassing op aankoop van de woning.
 • De Starterslening wordt niet verstrekt indien andere financiële regelingen zijn toegekend

Voldoet u aan alle punten van de checklist? Dan kunt het beoordelingsformulier bij de gemeente aanvragen. Deze stuurt u ingevuld naar het SVn. SVn is de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling. Zie downloads voor het beoordelingsformulier.

Koopwoningen van HW Wonen
De Starterslening is ook van toepassing op de koopwoningen van woningcorporatie HW Wonen (mits aan alle voorwaarden van de Starterslening is voldaan).

NHG
De normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vormen het uitgangspunt voor de Starterslening. NHG zorgt ervoor dat u veilig en verantwoord koopt. Komt u door omstandigheden (buiten uw schuld) in financiële problemen en heeft u er alles aan gedaan om uw schuld zo veel mogelijk te beperken, dan kan het Waarborgfonds Eigen Woningen bij een eventuele gedwongen verkoop uw restschuld kwijtschelden. Meer weten? Kijk dan op de website van NHG.

 Bereken op de website van SVn de hoogte van uw Starterslening.

Rembrandt

Het oude verzorgingstehuis De Egmontshof biedt verschillende vormen van zorg aan voor inwoners van de hele Hoeksche Waard. Het complex is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Vernieuwing is daarom noodzakelijk. Dit is van een groot maatschappelijk belang. Daar is iedereen het met elkaar over eens. Zorgwaard heeft in overleg met woningcorporatie HW Wonen een nieuw plan ontwikkeld. Dit project heeft de naam ‘Rembrandt’ meegekregen. Het project bestaat uit twee deelgebieden.

Deelgebied 1
Deelgebied 1 bestaat uit het nieuwe woonzorgcentrum de Rembrandt. Dit komt niet op precies dezelfde locatie als het huidige gebouw. Het komt meer richting de Frans Halsstraat (langs Frans Halsstraat en Rembrandtstraat). Hiervoor is gekozen, zodat de huidige bewoners in het bestaande gebouw kunnen blijven wonen en maar één keer hoeven te verhuizen. De nieuwbouw van de Rembrandt vordert gestaag. Op de plek waar de nieuwbouw komt, is al een deel van de Egmontshof gesloopt.

Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit:
•    een gebouw met maximaal 76 zelfstandige zorgappartementen
•    een gebouw met 102 zorgplaatsen voor intensieve (24-uurs)zorg en revalidatie

Ook komen er voorzieningen, zoals  een buitenschoolse opvang, een kapper, een therapiebad, paramedische zorg en een kleinschalig restaurant.

Deelgebied 2
Het nieuwe zorggebouw kost tientallen miljoenen. Zorgwaard kan dat niet alleen opbrengen. Alleen door ruimte te creëren voor nieuwbouwwoningen is het plan haalbaar. Door Zorgwaard is een projectontwikkelaar gezocht, die voor eigen risico en rekening de grond van Zorgwaard overneemt.

Op het overgenomen deel komen maximaal 68 grondgebonden woningen. Welke type woningen er in het gebied komen, wordt nog uitgewerkt. Minimaal 20 woningen worden “levensloopbestendig” met een volledig woonprogramma op de begane grond. De 68 woningen kunnen zowel koop- als huurwoningen zijn.

Inrichtingsplan
Gezamenlijk is met omwonenden van de Frans Halsstraat, de school en de ontwikkelende partijen intensief gezocht naar een inrichting van het openbare gebied rondom het woonzorggebouw. Deze zoektocht heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp, dat in november aan de gehele omgeving is gepresenteerd. Vervolgens is dit voorlopige ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat op 18 april 2016 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

In het definitieve ontwerp is rekening gehouden met het minimaal aantal parkeerplaatsen dat in het vastgestelde bestemmingsplan moet worden gerealiseerd. Bewoners van de Frans Halsstraat kunnen straks voor hun eigen woning parkeren. Bij de Willibrordusschool komt een educatieve zone. Het zogenaamde voorterrein wordt als openbaar gebied ingericht. Hierbij is aandacht voor een zo veilig mogelijke en kindvriendelijke inrichting met een groen accent.

De bestaande haagstructuur rondom de school wordt waar mogelijk versterkt en zo nodig vervangen. Er komt een afsluiting van het schoolplein aan de zijde van de Frans Halsstraat door een nieuw hekwerk ter hoogte van het voorterrein.

Wanneer de werkzaamheden voor inrichting van de openbare ruimte starten, is nog niet bekend. De gemeente kan pas starten met de uitvoering als het openbaar gebied, dat nu in gebruik is als bouwterrein, door de bouwer aan de gemeente wordt overgedragen. De inschatting is dat dit in juli gebeurt. De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.

U vindt het definitieve ontwerp-inrichtingsplan onder Downloads en Links. Tegen het vaststellingsbesluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Open Waard

Zorgcentrum de Open Waard is sterk verouderd. De woon- en leefomstandigheden van de bewoners voldoen niet meer aan de eisen van nu. Ook het naastgelegen wijkwinkelcentrum is aan vervanging toe. HW Wonen, Alerimus en gemeente Oud-Beijerland hebben daarom samen een nieuwe Open Waard ontwikkeld: een moderne en kwalitatieve woonservicezone met diverse voorzieningen. De Open Waard is hiermee één van de drie woonservicezones in Oud-Beijerland.

Een plek voor iedereen
De nieuwe Open Waard wordt het kloppende hart van Zoomwijck. Een plek waar jong en oud, gezond en hulpbehoevend zich meteen thuis voelt. U vindt er alles op het gebied van zorg en alles wat een wijk doet leven. Het nieuwbouwplan bestaat uit een woon- en een zorggebouw met in het midden een levendig plein. Op de daken komen gezellige, groene daktuinen. Op het plein is ruimte voor ontmoeting tussen bewoners van de Open Waard en bewoners van de wijk. Er is altijd wat te beleven in dit veelzijdige trefpunt. Wie de nieuwe Open Waard bezoekt, ervaart een warm welkom.

Zorg- en woongebouw
In fase 1 wordt het nieuwe zorggebouw gerealiseerd. In dit gebouw (vier verdiepingen) komen woningen voor cliënten van Alerimus. Vanaf het centrale ontmoetingsplein kunt u rechtstreeks het gezondheidscentrum van Groepscare binnen wandelen met onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek. Hier bevindt zich ook een gezellig grand café met mogelijkheden tot het creëren van aparte ruimtes waar de hele wijk gebruik van kan maken. Supermarkt ALDI krijgt aan de noordzijde een plek in het gebouw (noordzijde), net als een aantal andere winkels uit het huidige wijkwinkelcentrum zoals de bakker.

Het woongebouw met 50 huurappartementen (ook geschikt voor ouderen) wordt in fase 2 gerealiseerd. Het gebouw  telt – net als het zorggebouw – vier verdiepingen. Een deel van dit gebouw krijgt een hoogteaccent naar acht verdiepingen. Op de begane grond is plaats voor commerciële en maatschappelijke functies. Het is nog niet bekend welke partijen hier komen. Fase 2 start na de afronding van fase 1.

Voorzieningen
De voorzieningen die de wijk Zoomwijck nu heeft, blijven met de nieuwe Open Waard behouden of worden zelfs uitgebreid. Alle voorzieningen bevinden zich in de nieuwbouwsituatie onder één dak. Parkeren kan op twee locaties in het gebied: aan de voorzijde van het woon- en het zorggebouw (langs de Zoomwijcklaan) en aan de achterzijde van de gebouwen (op de nog te verleggen Molenaar). Bewoners van het woongebouw krijgen een eigen parkeerplek op de begane grond van het woongebouw. Het openbaar vervoer bevindt zich – net als nu – op loopafstand.

Voorlopige planning sloop en bouw
Vooralsnog is de planning dat de huidige Open Waard voor de zomer van 2016 wordt gesloopt, zodat medio 2016 gestart wordt met de bouw van het nieuwe zorggebouw (fase 1). Voorafgaand aan de sloop van het oude gebouw wordt het bouwterrein omheind. Daarnaast worden er verkeersmaatregelen getroffen in overleg met Buurt Bestuurt om het bouwverkeer in goede banen te leiden. De winkels blijven goed bereikbaar en er wordt voorzien in voldoende tijdelijke parkeerplaatsen aan de noordkant van de Open Waard langs de Zoomwijcklaan.

De planning is dat het gebouw eind 2017 gereed is. Vervolgens zal er in 2018 gestart worden met de bouw van het woongebouw (fase 2).

Tijdelijke huisvesting
Bewoners van de Open Waard worden tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden ondergebracht in tijdelijke huisvesting in Poortwijk III. Op de pagina over de tijdelijke huisvesting vindt u hierover meer informatie.

Nieuwsbrief Open Waard
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de planvorming, de planning, werkzaamheden en ander interessant nieuws? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van HW Wonen, Alerimus en gemeente Oud-Beijerland.

Onder het kopje ‘Downloads en links’ kunt u ook de eenmalige informatiekrant downloaden die in het gebied verspreid is. Hierin komen de drie partijen aan het woord, krijgt u meer informatie over de planning en ziet u op een plattegrond hoe de plannen voor de nieuwe Open Waard eruit zien.

Meer informatie

 • Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorg door Alerimus in het zorggebouw (fase 1)? Neem dan contact op met Alerimus via Mw. van den Doel via avddoel@alerimus.nl.
 • Heeft u belangstelling voor één van de huurappartementen in het woongebouw (fase 2)? Stuur dan een e-mail naar vgdiensten@hwwonen.nl. Wilt u een bedrijfsruimte huren? Stuur dan een e-mail naar vgdiensten@hwwonen.nl.

Bent u benieuwd naar de andere woonservicezones in Oud-Beijerland? Ga dan naar www.oblverzorgdwonen.nl. Deze website is een initiatief van HW Wonen, Alerimus, gemeente Oud-Beijerland, SOR en Zorgwaard.

Nieuw Rustburg

De nieuwbouwwijk Nieuw Rustburg is beschut gelegen in de kom tussen de Zinkweg en Spuidijk op de plek van de voormalige theetuin, grenzend aan de Zoomwijck.
Voor deze locatie is een nieuwbouwplan ontwikkeld voor een rustig woongebied met veelal grondgebonden woningen. Het plan is in oktober 2011 zo aangepast dat het bestaande trapveld kan blijven. Het behoud van het trapveld is een wens van de buurtbewoners.

Het nieuwbouwproject bestaat uit 2 fases.
Fase 1 , bestaande uit 4 dijkwoningen en een appartementencomplex bestaande uit 18 appartementen zijn inmiddels opgeleverd.

Fase 2, nu in verkoop, bestaat uit 10 tussen- en 8 hoekwoningen. De kleinschalige nieuwbouwwijk is weids opgezet, groen en op loopafstand van het centrum van Oud-Beijerland. De architectuur is klassiek en sluit aan op de aangrenzende Zoomwijck. De eengezinswoningen zijn er in diverse typen, genaamd: Framboos, Jasmijn, Kamille, Lindebloesem, Rooibos, Sterrenmix, Vlierbloesem en Zoethout.

AM Vastgoed ontwikkelt en realiseert het nieuwbouwproject Nieuw Rustburg in Oud-Beijerland.”

Meer informatie?
Neem contact op met:
Edith van den Heuvel
projectassistente
e.vandenheuvel@oud-beijerland.nl

AM
projectontwikkelaar
Bekijk de website van Nieuw Rustburg

Kloosring/Krakestee

De gebiedsontwikkeling Kloosring/Krakestee valt uiteen in twee deelprojecten. Het project Kloosring is een gemeentelijke ontwikkeling en het project Krakestee een particuliere. Op beide locaties is het de bedoeling dat er woningbouw wordt gerealiseerd.

Wilt u over beide ontwikkelingen de voortgang weten dan kunt gebruik maken van de projectknoppen.

Meer informatie?
Neem contact op met:
Harry van der Horst
h.vanderhorst@oud-beijerland.nl

Marc Dorrepaal
m.dorrepaal@oud-beijerland.nl

Poortwijk III

Poortwijk III ……. de woonwijk die alles heeft!

Poortwijk III staat bekend om zijn veelzijdigheid. Niet alleen op het gebied van woningen, maar ook als het gaat om faciliteiten. Poortwijk III heeft koop- en huurwoningen, appartementen en grondgebonden woningen, scholen, een sporthal, een supermarkt én een goede bereikbaarheid. En dat allemaal met uitzicht op water en groen en in een landelijke omgeving.

Momenteel zijn de volgende projecten in ontwikkeling:

‘Poortwijk 3’- VolkerWessels Vastgoed – koopwoningen
Mooi Betaalbaar Wonen – koopwoningen voor starters
Vrije kavels- zelf uw droomhuis bouwen op een losse kavel
Flageolet – koopappartementen
Zorgzaam Wonen aan de Kreek – koopappartementen
Wonen aan de Kreek – koopappartementen
Futurazorg – kleinschalig woon-/zorgcomplex met appartementen

Terugblik
Er is al veel gerealiseerd in de wijk Poortwijk III, o.a.:

 • CSG Willem van Oranje
 • Sporthal Carla de Liefde
 • Agrimarkt
 • Multifunctionele school met basisscholen De Klinker, Sabina van Egmond en SDK Kinderopvang
   
 • Koopwoningen van HW Wonen aan de Muzieklaan
 • Verkoop 36 kavels Ik bouw betaalbaar project
 • Fase 1 en 2 VolkerWessels Vastgoed

Kavels Poortwijk III

Dromen. Durven. Doen.

Bent u toe aan een volgende stap? Groeit u uit uw woning of voldoet deze niet meer aan uw woonwensen? Denk dan eens aan het bouwen van uw eigen huis. In Oud-Beijerland kunt u een kavel kopen in de veelzijdige, groene en waterrijke wijk Poortwijk III, aan de rand van het dorp. Geen kant-en-klare kavel met vaste afmetingen, maar een kavel waarop u alle vrijheid én ruimte heeft. Hoe ziet úw droomhuis eruit?

Uw wensen centraal
Met een kavel in Poortwijk III heeft u zelf de regie. U bepaalt zelf:

 • hoe groot uw kavel wordt
 • hoe de woning eruit ziet
 • wie de woning bouwt
 • voor welk budget u de woning bouwt

De kavels worden per stroken van een meter uitgegeven en zijn bestemd voor één woning. Wilt u een kavel van 400 m2 (minimale grootte)? Of toch liever één van 600 m2? De keuze is aan u. De grondprijs is €375,- per vierkante meter kosten koper (exclusief BTW).

Locatie: exclusief wonen
U kunt een kavel kopen aan de oostkant van Poortwijk III. De totale oppervlakte van dit gebied is circa 2500m2. De kavels hebben uitzicht op water en groen en liggen in een landelijke omgeving met een goede bereikbaarheid. Vanuit Poortwijk III bent u snel in het centrum van Oud-Beijerland en binnen vijf minuten op de uitvalswegen richting de snelwegen. In Poortwijk III heeft u alles binnen handbereik: supermarkt, sportfaciliteiten, onderwijs en zorg.

Kavelpaspoort
Op de kavel kunt u uw eigen vrijstaande, vrijstaand-geschakelde of twee-onder-een-kapwoning bouwen. Om de kwaliteit en uitstraling van de wijk Poortwijk III te behouden, is een kavelpaspoort ontwikkeld met kavelmogelijkheden en spelregels. Hierin staat onder meer wat de maximale bouwhoogte is, hoe de kavels worden opgeleverd en hoe het zit met het plaatsen van bouwwerken en aanbouwen.

Enthousiast? Laat het ons weten.
Kijk op de pagina inschrijven voor meer informatie over de inschrijfprocedure en het inschrijfformulier.

Inschrijven

Enthousiast? Schrijf u in!

Bent u geïnteresseerd in een kavel? Wacht dan niet langer. U kunt zich nu inschrijven voor een kavel. Het hele proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Bepaal welke kavelgrootte u nodig heeft voor uw droomhuis
 • Bedenk op welke plek u uw droomhuis wilt bouwen
 • Zorg dat u de inschrijfprocedure hebt gelezen
 • Schrijf u in via het inschrijfformulier
 • Stuur dit inschrijfformulier naar Lennart de Pee (projectleider)
 • Ontwerp uw droomhuis
 • Leg uw ontwerp voor aan het kwaliteitsteam van Poortwijk III
 • Dien een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) in
 • Regel de financiële dekking
 • Onderteken de overdrachtspapieren van uw kavel
 • Start met de bouw van uw droomhuis!