Het project

In Oud-Beijerland is het prettig wonen, recreëren en ondernemen. Het karakteristieke centrum met bijna 200 winkels, gezellige horeca en haven heeft een sterkte aantrekkingskracht op inwoners, ondernemers en bezoekers. Die als ze met de auto komen, in het centrum parkeren.

Diverse trends en ontwikkelingen (waaronder het online shoppen en de economische crisis) zorgen ervoor dat het aantal bezoekers – en daardoor ook het aantal ondernemers – van winkelcentra afneemt. Ook in Oud-Beijerland zien we dat het winkelbezoek terugloopt. Ondernemers in het centrum wijten dit ook deels aan het huidige parkeerbeleid en daardoor de toegankelijkheid en gastvrijheid van het centrum.

Uit een evaluatie van het parkeerbeleid in 2013 blijkt dat bewoners net buiten het centrumgebied overlast ervaren van parkeerdruk in de straat, omdat bezoekers en werknemers parkeren buiten het gebied waar betaald parkeren geldt. Uit dezelfde evaluatie blijkt dat bezoekers vinden dat de gastvrijheid en toegankelijkheid verbeterpunten zijn. Reden genoeg om het parkeerbeleid nog eens onder de loep te nemen.

Raadsvergadering
De gemeenteraad heeft op dinsdag 24 mei jl. besloten in het centrum een nieuw parkeerbeleid in te voeren.

Nieuw parkeerbeleid
Het nieuwe parkeerbeleid gaat op 1 juli 2016 in. Betaald parkeren wordt afgeschaft, parkeervergunningen komen te vervallen en er worden speciale ‘shop&go’ plaatsen ingericht voor kort parkeren (maximaal 30 minuten). Bewoners en bezoekers mogen overal – binnen de daarvoor bestemde vakken – parkeren. We zetten hiermee in op een leefbaar, gastvrij en sfeervol centrum, waar mensen zonder tijdsdruk kunnen verblijven.

Blijf op de hoogte
Via deze website informeren wij u over het vervolg van het proces. Regelmatig plaatsen we nieuwe informatie over dit onderwerp. Ook vindt u hier informatie over de planning en de voortgang. Onder de button Vragen, kunt u uw vragen stellen, uw mening geven en ideeën plaatsen. Bekijk ook de antwoorden op meestgestelde vragen onder de button downloads en links.