Starterslening

Starterslening

Een eigen huis… Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een koopwoning is leuk, maar er komt veel bij kijken. Belangrijke vraag is natuurlijk: kan ik een woning betalen? Om het starters op de woningmarkt makkelijker te maken, biedt de gemeente Oud-Beijerland als aanvulling op de hypotheek de Starterslening aan. Interessant, want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing over de lening.

De Starterslening is een aanvulling op een reguliere hypotheek. De lening overbrugt het verschil tussen de verwervingsprijs van uw woning (kosten koper inclusief alle bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen volgens de normen van de NHG. Hoe hoog uw Starterslening is, hangt af van uw inkomen en de voorwaarden van de Starterslening. Bereken op de website van SVn de hoogte van uw Starterslening.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Starterslening? Loop dan de volgende checklist door:

  • Ik ben niet eerder eigenaar geweest van een woning.
  • Ik wil een bestaande woning in Oud-Beijerland kopen (géén nieuwbouw).
  • De verwervingskosten van de woning bedragen maximaal € 200.000,-.
  • Het maximale leenbedrag is 20% van de verwervingsprijs, oplopend tot maximaal € 35.000,-.
  • De voorwaarden van de NHG zijn van toepassing op aankoop van de woning.
  • De Starterslening wordt niet verstrekt indien andere financiële regelingen zijn toegekend

Voldoet u aan alle punten van de checklist? Dan kunt het beoordelingsformulier bij de gemeente aanvragen. Deze stuurt u ingevuld naar het SVn. SVn is de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling. Zie downloads voor het beoordelingsformulier.

Koopwoningen van HW Wonen
De Starterslening is ook van toepassing op de koopwoningen van woningcorporatie HW Wonen (mits aan alle voorwaarden van de Starterslening is voldaan).

NHG
De normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vormen het uitgangspunt voor de Starterslening. NHG zorgt ervoor dat u veilig en verantwoord koopt. Komt u door omstandigheden (buiten uw schuld) in financiële problemen en heeft u er alles aan gedaan om uw schuld zo veel mogelijk te beperken, dan kan het Waarborgfonds Eigen Woningen bij een eventuele gedwongen verkoop uw restschuld kwijtschelden. Meer weten? Kijk dan op de website van NHG.

 Bereken op de website van SVn de hoogte van uw Starterslening.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *